SIDSTE NYT: Coronavirus (COVID-19) her

DE FØRSTE

BOSÆTTERE

KANARIEØERNE

Det oprindelige folkeslag kanarierne stammede fra berberne og boede på Kanarieøerne, indtil kongeriget Kastilien erobrede øerne i årene 1402 til 1496. Selvom de forskellige folkeslag havde fælles rødder, havde hver enkelt ø sine egne love og skikke, hvilket ofte skabte konflikter mellem folkeslagene. Det vurderes, at de første bosættere ankom til øerne omkring det 5. århundrede f.kr. Således boede øens oprindelige folk næsten 2000 år i isolation på øgruppen og skabte deres egen kultur og livsstil, som var tilpasset de naturvilde og vulkanske omgivelser.

DE OPRINDELIGE
FOLKESLAG
PÅ KANARIEØERNE

La Palma

Benahoarita-folket
eller auaritas-folket

El Hierro

Bimbache-folket

Tenerife

Guanche-folket

La Gomera

Gomerita-folket

Gran Canaria

Kanarie-folket

Fuerteventura
og Lanzarote

Majo-folket

De oprindelige kanarier var det eneste indfødte folkeslag, som boede i denne atlanterhavsregion, der også kaldes Makaronesien. Selv om man på Lanzarote og Gran Canaria shar fundet rester af bebyggelser, boede de fleste i huler, og deres økonomi var baseret på jagt og dyrehold, eller i enkelte tilfælde landbrug. Indfødte dyr som geder og får spillede en afgørende rolle for folkenes overlevelse, der ud over at bruge dyrene til ost, smør og kød lavede deres pels om til tøj og lavede værktøj ud af dyreknoglerne. Guanche-folket er et eksempel på kulturel udvikling under ekstreme forhold, som du i dag kan opleve helt tæt på takket være den store kulturelle arv og de arkæologiske efterladenskaber, disse folk har efterladt sig i løbet af historien.

/
Et bevis på
organiseret
landbrug

I den arkæologiske park Cenobio Valerón kan man besøge et kæmpestort kornkammer, som de oprindelige beboere på Gran Canaria deltes om til opbevaring af korn. Hulen består af mere end 300 kornsiloer, som er boret ind i den bløde stenmasse og forbundet på forskellige niveauer. Du kan frit besøge kornhulen og selv bestemme, hvordan du vil opleve dette stykke forhistoriske ingeniørkunst og blive fordybet i øens kulturelle arv. Du har også mulighed for at hyre en guide til at fortælle om de mange hemmeligheder, der ligger gemt i dette bygningsværk.
Se Cenobio Valerón

/
Oprindelige
folks kunst

La Cueva Pintada (Den malede hule) er et af øernes vigtigste arkæologiske fund. Det består af en samling huse rundt om en stenhule. For at komme ind i hulen skal man først krydse en gangbro, som går hen over ruinerne af den gamle bebyggelse, og hvorfra man kan se, hvordan de gamle boliger var organiseret og placeret. Når du første er inde i hulen, vil du blive overvældet af de geometriske motiver, som dækker væggene, og som er et tydeligt eksempel på datidens kunstneriske udtryk. Du kan se det hele fra tæt hold takket være en glaskuppel, som beskytter hele hulehvælvingen.
Se Cueva Pintada

/
Guanche-mumierne

Lige som andre kulturer praktiserede Guanche-folket ritualet med mumiebegravelser. Man har fundet ud af, at de hvad angår teknik og raffinerede metoder var helt på niveau med andre kulturer som eksempelvis ægypterne. Selv om dette ritual kun blev udført af de oprindelige folkeslag på Tenerife og Gran Canaria, bliver mumierne i dag betragtet som Guanche-kulturens vigtigste spor.

For at komme helt tæt på dem, kan du besøgeMuseo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife (Arkæologisk Museum), hvor man kan se over 140 balsamerede fund og 12 fuldt bevarede mumier. Nogle af dem er øens ældste og er mere end sytten hundrede år gamle.

/
Mærk
suset fra
Guanche-kulturen

Selv om tilstedeværelsen af oprindelige folk blev begrænset med den spanske erobring i det 15. århundrede, har nutidens forskning og den kulturelle bevidsthed om emnet bidraget til at Guanche-kulturen er meget tilstedeværende på alle øerne. Således finder vi i La Palma hulen Cueva de Belmace, La Gomeras arkæologiske museum "Julan en el Hierro", og Museo Canario på Gran Canaria, alle med masser af kulturarv, som får os tættere på Kanarieøernes historie.